CHẤT BÔI TRƠN BĂNG TẢI GỐC SILICONE - DRI-LUBE

Dri-Lube là chất bôi trơn băng tải nhựa gốc Silicone, màu trắng, mùi nhẹ, có khả năng bôi trơn rất tốt nhằm ngăn cản các vết xước
cho hộp chứa mỏng, bằng giấy.

Định lượng Dri-Lube bằng tay hay bằng hệ thống tự động, sử dụng cho công nghệ đóng gói thực
phẩm và đồ uống.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top