CHẤT LÀM SẠCH ACID NẶNG DUTY CIP - CB 96

CB 96 là một chất lỏng trong suốt, không màu, di động, có mùi Axit Nitric. Nó là hỗn hợp của axit vô cơ và chất ức chế ăn mòn, thấm ướt tốt và làm sạch hiệu quả cao.
CB 96 được sử dụng để loại bỏ CIP của đá sữa và cặn hữu cơ hoặc vô cơ khác khỏi thiết bị bằng thép không gỉ.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top