HÓA CHẤT DIỆT KHUẨN GỐC QAC - SANIQUAT

Saniquat là hợp chất tẩy trùng gốc Ammonium Bậc 4 (QAC).
Saniquat phù hợp với cả nước mềm và cứng, có tính năng sát trùng và diệt nấm cao.
Saniquat là chất lỏng không màu, trong suốt có mùi gắt.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top