HÓA CHẤT GIẶT ĐẬM ĐẶC – BRILLIANCE

Brilliance là Hợp Chất được tổng hợp từ Xút, Chất Thẩm Ướt, Chất Càng, Nhũ Hóa và Chất Chống Tái Bám.
Brilliance thích hợp cho giặt trong Nhà, cũng như trong Thương Mai và Công Nghiệp.
Brilliance dùng được cho vải Cotton và vải pha giữa Cotton và Polyester.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top