HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG GỐC PHMB - SANIVAN

Hóa chất khử trùng Sanivan phù hợp với cả nước mềm và cứng, có tính năng sát trùng và diệt nấm cao.
Sanivan là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi.

Sanivan là hợp chất tẩy trùng gốc PHMB [Poly (Hexamethylene Biguanide) Hydrochloride].
Sanivan phù hợp với cả nước mềm và cứng, có tính năng sát trùng và diệt nấm cao.
Sanivan là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top