HÓA CHẤT TẨY RỬA DẦU MỠ - NEXT STEP

NCL công thức hóa Next Step từ các Hoạt Chất Akali, Dung Môi Hydroxy và Chất Hoạt Động Bề Mặt dễ phân hủy, dùng để tẩy Dầu, Mỡ, các Chất Bẩn Gốc Carbon bám trên sàn Bêtông, Tấm Lọc Không Khí, Máy Móc và các Thiết Bị Công Nghiệp khác.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top