HÓA CHẤT TẨY RỬA VÀ DIỆT KHUẨN - TOILET DISINFECTION

Hóa Chất Tẩy Rửa Và Diệt Khuẩn Toilet Disinfectant được NCL hỗn hợp hóa từ Chất Hoạt Động Bề Mặt và Chất Diệt Khuẩn (QAC), sử dụng được trong cả nước mềm và nước cứng.

Toilet Disinfectant được NCL hỗn hợp hóa từ Chất Hoạt Động Bề Mặt và Chất Diệt Khuẩn (QAC), sử dụng được trong cả nước mềm và nước cứng.
Toilet Disinfectant thích hợp diệt khuẩn, nấm và tảo cho Nhà Vệ Sinh, Nhà Tắm, Bồn Tiểu và an toàn cho tất cả về mặt Gạch Men, Đá, Gốm Sứ, Kim Loại, etc.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top