HÓA CHẤT TRỢ GIẶT ĐẬM ĐẶC – PRISM

Prism là sản phẩm được tổng hợp hóa từ Xút, Hỗn Hơp Chất Càng Hóa, Chất Khử Nước Cứng và Chất Đệm pH, giúp ổn định pH trong khoảng 10.5 đến 11 trong suốt quá trình giặt, tiết kiệm chi phí cho nhà giặt.
Prism có chức năng tạo ra khoảng pH tối ưu để tiết kiệm chi phí cho nhà giặt.

Sản phẩm liên quan

Scroll to Top