Vị Trí Tuyển Dụng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

· Phòng Quản trị Nguồn nhân lực

· Địa chỉ: lầu 8, 123 lý chính thắng , P. võ thị sáu , quận 3, Tp.HCM

· Điện thoại: +84 868 36 36 00.

· Email: knguyenduy.ndc@gmail.com

Scroll to Top